ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ดร.สุพัฒน์ กองศรีมา สสอ.เมืองอุดรธานี โทร.086-2285541
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี 576 หมู่ที่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
042-123226
00397ud@gmail.com
http://hmaungudsw.net/