พิธีเปิดโครงการ NAKHA SANDBOX UDON PLUS MODEL
รพ.สต. ในสังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก

ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ดร.สุพัฒน์ กองศรีมา สสอ.เมืองอุดรธานี โทร.086-2285541
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี 576 หมู่ที่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
082-1238123
00397ud@gmail.com
http://hmaungudsw.net/