ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB3

 EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

           1.แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี  คลิ๊ก

                2.1  วงเงินชื้อจ้างสูงสุด ในไตรมาส 1 ภาพปริ้นสกรีน EGP รายการที่ชื้อจ้างสูงสุด โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว EGP   คลิ๊ก

                2.2 วงเงินชื้อจ้างสูงสุด ในไตรมาส 1 ภาพปริ้นสกรีน EGP รายการที่ชื้อจ้างสูงสุด โครงการวัสดุสำนักงาน EGP  คลิ๊ก

                2.3 วงเงินชื้อจ้างสูงสุด ในไตรมาส 2 ภาพปริ้นสกรีน EGP รายการที่ชื้อจ้างสูงสุด โครงการวัสดุ คอมพิวเตอร์ EGP  คลิ๊ก

                  2.4 วงเงินชื้อจ้างสูงสุด ในไตรมาส 2 ภาพปริ้นสกรีน EGP รายการที่ชื้อจ้างสูงสุด โครงการวัสดุ คอมพิวเตอร์ EGP คลิ๊ก

                 3.1 ไฟล์สแกน ชุดบันทึกอนุมัติจัดชื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดวงเงินชื้อจ้างเกิน 5,000 บาทในไตรมาสที่ 1 โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว คลิ๊ก

                 3.2 ไฟล์สแกน ชุดบันทึกอนุมัติจัดชื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดวงเงินชื้อจ้างเกิน 5,000 บาทในไตรมาสที่ 1 โครงการวัสดุสำนักงาน  คลิ๊ก

                 3.3 ไฟล์สแกน ชุดบันทึกอนุมัติจัดชื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดวงเงินชื้อจ้างเกิน 5,000 บาทในไตรมาสที่ 2 โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก

 

                  3.4 ไฟล์สแกน ชุดบันทึกอนุมัติจัดชื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดวงเงินชื้อจ้างเกิน 5,000 บาทในไตรมาสที่ 3 โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์

                 4.  LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ   คลิ๊ก

                    5. แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงวด 2/63 

                    5.1 Fixcost. เมือง