พิธีเปิดโครงการ NAKHA SANDBOX UDON PLUS MODEL
รพ.สต. ในสังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
เรื่อง ขอให้บันทึกค่า HICI ด่วน!!!!!!!!!

Post time 24/05/2020 10:55:


__________________________________________________________________________________________