หลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฎิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี เกณฑ์การให้ค่าสมรรถนะข้าราชการสสอ.เมือง นโยบาย57
เมนูหลัก
หน้าแรก(Home)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สมัครสมาชิก(Members)
ติดต่อกับเรา(Contact Us)
เรื่องเกี่ยวกับเรา(About Us)
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
งานประชาสัมพันธ์ สสอ.เมือง
คณะทำงานบริหารเพื่อความโปร่งใส
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพกส.
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สสจ.อุดรธานี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหาร ปี62
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ITA62
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การเดินทาง
เช็คเที่ยวบิน
แผนที่กรุงเทพฯ
สภาพการจราจร
พยากรณ์อากาศ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
Knowledge Center
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สถานีโทรทัศน์
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ไทยรัฐ
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
E-Commerce
ศูนย์รวมเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว

นางอัมพร    เชาว์วัลลิ์

ผอ.รพ.สต.สามพร้าว

นางจิรนารถ    อาจเทศ

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

นางเรณู    ศรีนาม

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

นางลำพูน    ปิยะกาโส

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

 นางสาวระเบียบ  พันธ์นพ

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

  

 นางภัทรนิษฐ์  ทองแท้

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

 

นางสุภา  หมั่นอุตสาห์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 

นางปราณี  หาณเชิงชัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

 

นางสาวศิวสุดา     จันดาวาปี 

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ชำนาญงาน

 

นายปัญญา สีดาวัด

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายยุทธชัย  สุนทรกมล

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวกรรณิการ์    วันทา 

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ  

นางสาวสายสุดา  พรหมถาวร

พนักงานการเงินการบัญชี

นางสาวสุพิชชา โพธิ์ศรี 

พนักงานพิมพ์

นางสาวจรรยพร  พิมพ์สารี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางลำพอง    สัตตะพันธ์

พนักงานทั่วไป

นางอนงค์  อุ่นแสง

คนงานรายเดือน

 

ชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

1

สามพร้าว

431

1,573

2

สามพร้าว

551

1,797

3

หนองบุ

439

1,204

4

ดอนหาด

306

1,112

5

หนองนาหล่ำ

288

1,002

6

นาหยาด

248

1,033

7

หนองบัว

324

1,266

8

หนองคอนแสน

116

385

9

บ้านแมด

243

827

10

สามพร้าว

449

1,555

11

บ้านลี่หนู

398

1,156

12

สามพร้าว

352

1,392

13

ดงเหล่าต้อง

125

530

14

หนองบุ

313

1,114

15

สามพร้าว

176

686

 

ประภาวิลล์,เคหะ

หนองนาหล่ำ

772

1,633

รวม

 15  หมู่บ้าน  1 ชุมชน

8,849

18,265

ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม 2556

รายชื่อผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง
จ.อุดรธานี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 18 กรกฎาคม  2556 (จำนวนทั้งหมด 17 ราย)
11 เดือน
ลำดับ
เลขที่ E0
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย
อายุ
เพศ
ที่อยู่
วันเริ่มป่วย
สถานที่รักษา
ประเภท
1 wait ด.ญ.ทรรศวริน คำภาษี 8 ปี หญิง 457 ม.1 ต.สามพร้าว 18 ม.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
2 wait นายสุริยา พากุล 18 ปี ชาย 238 ม.10 ต.สามพร้าว 12 ก.พ.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
3 wait ด.ช.ศุภวิชญ์ แก้ววงศ์ 14 ปี ชาย 375 ม.10 ต.สามพร้าว 28 ก.พ.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
4 wait ด.ช.สุริยะ จันทวงษ์ 3 ปี ชาย 144 ม.10 ต.สามพร้าว 28 มี.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
5 wait นางใครศรี หลักหนองบุ 43 ปี หญิง 108 ม.8 บ.หนองคอนแสน ต.สามพร้าว 22 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
6 wait ด.ช.เอกรินทร์ สักดาเพชร 10 ปี ชาย 53 ม.12 ต.สามพร้าว 25 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
7 wait นายธีระเดช หลิมพันธ์โชติ 15 ปี ชาย 22 ม.9 ต.สามพร้าว 5 พ.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
8 wait ด.ช.มนัสวิน วิเศษฐ์ 10 ปี ชาย 296 ม.1 ต.สามพร้าว 19 พ.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
9 wait ด.ช.วีระพงษ์ ไกรษร 14 ปี ชาย 371 ม.2 ต.สามพร้าว 23 พ.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
10 wait น.ส.นัฎยา บัวจิก 37 ปี 3 เดือน 21 วัน หญิง 199/505 ถ.รอบเมือง ซอย 10 ต.สามพร้าว 29 พ.ค.  2556  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ป่วยใน
11 wait น.ส.วารุณี ธรรมประกอบ 18 ปี หญิง หอพัก ม.ราชภัฎอุดร ม.12 ต.สามพร้าว 16 มิ.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
12 wait ด.ญ.อันนา ชญาภา 1 ปี หญิง 224 ม.2 บ.สามพร้าว 2 ต.สามพร้าว 26 มิ.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
13 wait MR. LI MLNGYIN 23 ปี ชาย 205/4 ม.5 ต.สามพร้าว 1 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
14 wait ด.ช.ชาญณรงค์ พรมมาลุน ชาย 218 ม.12 ต.สามพร้าว 3 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
15 wait นายวัชระ พรมแพง 18 ปี ชาย หอพัก ม.ราชภัฏสามพร้าว แฟลต3 ชั้น3 ต.สามพร้าว 6 ก.ค.  2556  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ป่วยนอก
16 wait นางสาวอภิญญา ขอย้ายกลาง 26 ปี หญิง 117/1-2 หอพักสตรีอุดมโชค ซ.ทองคำอุทิศ ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 9 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
17 wait น.ส.จิราภรณ์ จันทปาละ 16 ปี หญิง 61/2 ม.11 บ้านหนองลีหู ต.สามพร้าว tel 089 2772129 10 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน

 
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com