หลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฎิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี เกณฑ์การให้ค่าสมรรถนะข้าราชการสสอ.เมือง นโยบาย57
เมนูหลัก
หน้าแรก(Home)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สมัครสมาชิก(Members)
ติดต่อกับเรา(Contact Us)
เรื่องเกี่ยวกับเรา(About Us)
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
งานประชาสัมพันธ์ สสอ.เมือง
คณะทำงานบริหารเพื่อความโปร่งใส
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สสจ.อุดรธานี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหาร ปี62
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ITA62
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การเดินทาง
เช็คเที่ยวบิน
แผนที่กรุงเทพฯ
สภาพการจราจร
พยากรณ์อากาศ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
Knowledge Center
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สถานีโทรทัศน์
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ไทยรัฐ
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
E-Commerce
ศูนย์รวมเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น

นางอมราภรณ์    พุทโธ

ผอ.รพ.สต.หมูม่น

นางอุษา จัตวากุล

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

นางรัตนา ขอบุญส่งเสริม

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

นางสุจิรา   เจริญทอง

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

นางรัชนี  สิคิบุตร

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

น.ส.เนตรนภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

 นางสุฑาทิพย์   เทียมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข  ชำนาญการ

นางกัญญารัตน์ ผิวโพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข  ชำนาญการ

นางเบญจพร ถานทองดี

นักวิชาการสาธารณสุข  ชำนาญการ

นางศิริธนา  เมืองภู

 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

  

นางสุวิมล  วงศ์พิมล

 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสาวปวีณา  ขวาโยธา  

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายฐาปกรณ์  พุทโธ

 ธุรการ

นางเพ็ญประภา  ลัดดารักษ์     

หมอนวดแผนไทย

นางวันเพ็ญ   ยงยืน

นักสร้างเสริมสุขภาพ

 

นายสมศักดิ์  จุลเหลา

พนักงานทั่วไป

 

 

ชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบแยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

จำนวนDHF

1

หมูม่น

249

783

-

2

แวง

289

1,032

-

3

สูงแคน

231

884

-

4

ทุ่งแร่

228

866

5

ท่าตูม

467

1,019

-

6

หนองบ่อ

378

1,295

-

7

บ่อน้ำ

1183

3,033

-

8

ไก่เถื่อน

878

1,685

-

9

บ่อน้ำ

473

1,307

-

10

โนนบ่อ

110

397

-

11

ท่าตูมทอง

90

 320

-

12

ดงเจริญ

66

 256

-

13

หมูม่นพัฒนา

154

 512

>รวม

 13 หมู่บ้าน

4,796

13,389

ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม 2556

รายชื่อผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง
จ.อุดรธานี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 18 กรกฎาคม  2556 (จำนวนทั้งหมด 22 ราย)
10 เดือน
ลำดับ
เลขที่ E0
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย
อายุ
เพศ
ที่อยู่
วันเริ่มป่วย
สถานที่รักษา
ประเภท
1 wait ด.ญ.สุภาพร จิตจารักษ์ 10 ปี หญิง 115 ม.3 บ.สูงแคน ต.หมูม่น 6 ม.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
2 wait ด.ญ.อรทัย รสดี 12 ปี ชาย 161 ม.3 บ้านสูงแคน ต.หมูม่น 3 ก.พ.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
3 wait ด.ช.ณัฎฐวัฒน์ สุ่มมาตย์ 14 ปี ชาย 164 ม.7 ต.หมูม่น 4 ก.พ.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
4 wait ด.ญ.จิตรา หอมสมบัติ 12 ปี หญิง 195 ม.3 บ้านสูงแคน ต.หมูม่น 24 มี.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
5 wait ด.ญ.ทัตพิชา มหาโยธี 6 ปี หญิง 19 ม.3 ต.หมูม่น 2 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
6 wait ด.ช.ภูเบท ไสโยธา 9 ปี ชาย 90 ม.3 ต.หมูม่น 4 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
7 wait ด.ช.ปฏิภาณ บุญสิทธิ์ 14 ปี ชาย 114 ม.3 บ้านสูงแคน ต.หมูม่น 8 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
8 wait นายจักรกฤษณ์ สัยละมัย 23 ปี 5 เดือน ชาย 119/70 ซอย 1 หมู่บ้านพีเค 4 ม.5 ต.หมูม่น 20 เม.ย.  2556  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ป่วยใน
9 wait ด.ญ.พิมพ์สุภา ด่านเฉลิมวงศ์ 11 ปี หญิง 21 ม.3 ต.หมูม่น 22 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
10 wait ด.ช.สรวิศ ด่านเฉลิมวงศ์ 8 ปี ชาย 21 ม.3 ต.หมูม่น 22 เม.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
11 wait น.ส.นภาลัย ไชยคินี 26 ปี หญิง 199/102 ม.5 บ้านศรีธานี ต.หมูม่น 19 พ.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
12 wait น.ส.มัลลิกา สมจิตร 22 ปี หญิง 162 ม.1 บ้านหมูม่น ต.หมูม่น 25 พ.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
13 wait นายอทิศักดิ์ แก้วคูณเมือง 28 ปี ชาย 302/34 ม.7 บ.บ่อน้ำ 1 ต.หมูม่น 11 มิ.ย.  2556  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ป่วยใน
14 wait ด.ช.แตงโม ปักพล 10 ปี ชาย บ้านพักคนงาน บ.สงวนชัยหลังตลาดแม่ยุพิณ ม.5 ต.หมูม่น 13 มิ.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
15 wait ด.ญ.ปลายฟ้า นันสมบัติ 11 ปี หญิง 71/3 ม.7 บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น 28 มิ.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
16 wait ด.ญ.อัญมณี วิจิตร 11 ปี หญิง 74/3 ม.9 ต.หมูม่น 30 มิ.ย.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
17 wait ด.ช.สหัสวรรษ สนสายสิงห์ 13 ปี ชาย 25 ม.3 บ้านสูงแคน ต.หมูม่น 2 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
18 wait นางศศิธร โคตรแสนดี 32 ปี หญิง 80 ม.8 บ้านไก่เถื่อน ม.7 ต.หมู่ม่น 2 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
19 wait ด.ช.อรรณภรณ์ บุบผากรรณ์ ชาย 130/1 ม.9 บ.บ่อน้ำ ซ.มิตรสมบูรณ์ ต.หมูม่น 3 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
20 wait พญ.นิษฐา นิภาวงศ์ 31 ปี หญิง บ้านพักแพทย์สวนอัมพร ม.7 ต.หมูม่น 9 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
21 wait นางสมคิด หงษ์ชัย 64 ปี หญิง 148 ม.8 บ.ไก่เถื่อน ต.หมูม่น 11 ก.ค.  2556  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ป่วยใน
22 wait ด.ญ.ภัคนันท์ แววประทีป 13 ปี หญิง 8 ม.7 บ.ไก่เถื่อน ต.หมูม่น 11 ก.ค.  2556  รพ.อุดรธานี  ผู้ป่วยใน
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com