หลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฎิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี เกณฑ์การให้ค่าสมรรถนะข้าราชการสสอ.เมือง นโยบาย57
เมนูหลัก
หน้าแรก(Home)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สมัครสมาชิก(Members)
ติดต่อกับเรา(Contact Us)
เรื่องเกี่ยวกับเรา(About Us)
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
งานประชาสัมพันธ์ สสอ.เมือง
คณะทำงานบริหารเพื่อความโปร่งใส
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพกส.
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สสจ.อุดรธานี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหาร ปี62
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ITA62
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การเดินทาง
เช็คเที่ยวบิน
แผนที่กรุงเทพฯ
สภาพการจราจร
พยากรณ์อากาศ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
Knowledge Center
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สถานีโทรทัศน์
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ไทยรัฐ
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
E-Commerce
ศูนย์รวมเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี

 

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขผสมผสาน

ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

    โดย นายสังวรณ์  คำศรี สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี แก้ไขปี 2557

 

หมวดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 70  ประกอบด้วย

              1.1 คะแนนจากการประเมินผลงานตามแบบประเมิน  คือ คะแนนผลงานที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดร้อยละ 40

 

             1.2. คะแนนจากการประเมินภาวะสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการจับฉลากเป็นตัวแทนของแต่ละสถานีอนามัย เพื่อประเมินคุณภาพของงานตามแบบประเมิน

 คิดร้อยละ15

                หลักเกณฑ์ประกอบการประเมิน

                                - สุ่มประเมินจำนวน 30 หลังคาเรือน โดยวิธี Accidental  Simple

                                - สอบถาม สังเกต และดูการปฏิบัติ ตามกิจกรรมที่กำหนดในการประเมิน

                   เกณฑ์การคิดคะแนน

                                 คิดคะแนนจากจำนวนหลักคาเรือนที่สุ่ม คือ   คะแนนที่ได้ เท่ากับ จำนวนหลังคาเรือนที่สุ่มผ่าน/หลังคาเรือนที่สุ่มทั้งหมดX100

                                                  ต่ำกว่า 60%           =             3 คะแนน

                                                 60 – 70                    =             5 คะแนน

                                                 71 – 80                    =             7 คะแนน

                                                 81 – 90                    =             10 คะแนน

                                                 มากกว่า 90              =             15 คะแนน

                1.3  คะแนนจากการประเมินผลการให้บริการนอกเขต คือ จำนวนผู้ป่วยนอกเขตมาขอรับบริการทุกชนิดในสถานีอนามัยในแต่ละเดือนเฉลี่ยถึง ณ เดือนก่อนที่จะออกประเมิน  ( 2.5%)

                     เกณฑ์การคิดคะแนน

                                                ต่ำกว่า 50 คน    =  0.5 คะแนน

                                                51 – 100  คน    =  1    คะแนน

                                                101 - 150 คน    =  1.5 คะแนน

                                                151 - 200 คน   =  2     คะแนน

                                                มากกว่า 200 คน  =2. 5 คะแนน

                1.4 คะแนนจากหนักงาน   คือ คะแนนที่คิดในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่รับน้ำหนักมากเฉลี่ยต่อคน กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่รับน้ำหนักน้อยเฉลี่ยต่อคน คิดร้อยละ 2.5 โดยหาค่าต่ำสุดและสูงสุดในภาพรวม

                เกณฑ์การคิดคะแนน

                                               น้ำหนักต่ำกว่า 12                  =  0.5 คะแนน

                                                12-15                                      =  1  คะแนน

                                                16-18                                      =  1.5 คะแนน

                                                19-21                                      =  2 คะแนน

                                                22 ขึ้นไป                                 =  2.5 คะแนน

     1.6 งานนโยบายของอำเภอที่กำหนดให้เป็นเกณฑ์ประเมินพิเศษ  ( 10 คะแนน)

               เกณฑ์การให้คะแนน

                                         ให้ดูที่งานนโยบายที่ได้กำหนดไว้แล้ว

 

หมวดที่ 2 การประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 20   ประกอบด้วย

           สมรรถนะหลัก 5 ตัว      ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระดับค่าสมรรถนะของข้าราชการ                   

            

หมวดที่ 3  อื่น ๆ ร้อยละ 10 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันแล้วแต่ความเหมาะ  

                - สนองนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร

                - ผลงานโดดเด่นในรอบการประเมิน ในระดับจังหวัดขึ้นไป

                - ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และเหมาะสม

                       : วันลา คิดจาก เดือน กรกฎาคม ถึงวันประเมิน

                       : ความถี่ห่างของเงินเดือน

                - อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้บังคับบัญชา

 

     
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com