หลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฎิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี เกณฑ์การให้ค่าสมรรถนะข้าราชการสสอ.เมือง นโยบาย57
เมนูหลัก
หน้าแรก(Home)
กระดานข่าวและสนทนา(Web Board)
สมัครสมาชิก(Members)
ติดต่อกับเรา(Contact Us)
เรื่องเกี่ยวกับเรา(About Us)
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
งานประชาสัมพันธ์ สสอ.เมือง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
การเดินทาง
เช็คเที่ยวบิน
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
สภาพการจราจร
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สถานีโทรทัศน์
UBC
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
Nation Channel
หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
E-Commerce
ศูนย์รวมเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป

บุคคลสำคัญที่ควรทราบ

 

นายเสนีย์   จิตตเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายเสนีย์    จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10    

  ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี   เมื่อ  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

ประวัติส่วนตัว

สถานที่เกิด ภูมิลำเนา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2497

อายุ 58 ปี สถานภาพ สมรส

ประวัติการศึกษา และดูงาน

- รัฐศาสตรบัณฑิต ( ร.บ. ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศศ.ม.) (รัฐศาสตร์)

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)

- โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๒๘

- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๓๑

- ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ

- ศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประเทศอิสราเอล

- ศึกษาดูงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์

- ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประเทศอิตาลี

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

- รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอปากชม จังหวัดเลย

- นายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

- นายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

- นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

- นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมมวลชน สำนักงานประสานงานมวลชน กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( เลื่อนระดับ 9 ) พ.ศ. 2542

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – 3 ธันวาคม 2549

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2549 – 30 กันยายน 2550

- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2550

- ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 7 พฤษภาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 1 พฤศจิกายน 2554 – 27 เมษายน 2554

- ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 28 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555

 

  

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

- ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและดำเนินการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2532 – 2536)

- เลขานุการศูนย์ติดตามสถานการณ์เลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย (ช่วงเลือกตั้งทั่วไป)

- เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ศชช.) กระทรวงมหาดไทย (กรณีการแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงเรียกร้องของประชาชนต่อรัฐบาล)

- เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน โครงการเขื่อน และโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อราษฎร สำนักนายกรัฐมนตรี

- ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในลำดับที่ 9

- รับผิดชอบงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลและเกียรติคุณ

- รางวัลปลัดอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2521

- รางวัลข้าราชการขวัญใจประชาชน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2522

- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

- รางวัลชนะเลิศการประกวดแหล่งน้ำขนาดกลาง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลพระราชทานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับภาค , หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองระดับภาค อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนดีเด่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลชนะเลิศอำเภอดีเด่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)

- ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)

 

 
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com