สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63

ประกาศจัดชื้อ/จัดจ้าง

 

 ประกาศจัดชื้อ/จัดจ้าง

 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
                     ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีนี้ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในวันที่  16  ธันวาคม  2562 เวลา 8.00 น. ณ หน่วยบริการประจำตำแหน่ง 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
 
Post time 06/12/2019 09:33:08
 
__________________________________________________________________________________________

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ