ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63

ติดตามงาน สสอ

 

 __________________________________________________________________________________________

ติดตามงาน QOF ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง
         ขอส่งผลงาน QOF แสดงภาพรวม ณ วันที่ 2 มกราคม  2563 ขอเสนอเป็นกราฟแท่ง ในตัวชี้วัดที่ รพ.สต. บางแห่ง ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ดังรายละเอียดแนบมานี้

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตัวชี้วัดทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

 

(นางสาวประมัยพร คำศรี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โพส ณ วันที่ 3 มกราคม  2563 

__________________________________________________________________________________________

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ