หลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฎิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี เกณฑ์การให้ค่าสมรรถนะข้าราชการสสอ.เมือง นโยบาย57
เมนูหลัก
หน้าแรก(Home)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สมัครสมาชิก(Members)
ติดต่อกับเรา(Contact Us)
เรื่องเกี่ยวกับเรา(About Us)
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
งานประชาสัมพันธ์ สสอ.เมือง
คณะทำงานบริหารเพื่อความโปร่งใส
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพกส.
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สสจ.อุดรธานี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหาร ปี62
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ITA62
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การเดินทาง
เช็คเที่ยวบิน
แผนที่กรุงเทพฯ
สภาพการจราจร
พยากรณ์อากาศ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
Knowledge Center
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สถานีโทรทัศน์
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ไทยรัฐ
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
E-Commerce
ศูนย์รวมเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป

นายสังวรณ์    คำศรี

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)

 

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2495  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานีอาศัยอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นที่ปฏิบัติงานและต่อมาในปี พ.ศ. 2533  ส.ส.เตือนใจ   นุอุปละ  ได้สนับสนุนเงินงบประมาณ  350,000  บาท  ก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  ตั้งอยู่เลขที่  4  ถนนหมากแข้ง   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ภายในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

1. นายยงยุทธ     อินทรเวช ปี พ.ศ. 2500 - 2524
2. นายมาโนชญ์   สิงหสุริยะ ปี พ.ศ. 2524 - 2527
3. นายสุรัตน์ชัย   ปัญญาทอง ปี พ.ศ. 2527 - 2536
4. นายทองฤทธิ์   กองมณี ปี พ.ศ. 2536 - 2542
5. นายมานิจ   โพธิสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2542  (รักษาการ 5 เดือน) 
6. นายยงยุทธ  ฐิติชัยรัตน์ ปี พ.ศ. 2542 - 2546
7. นายดาวเรือง  ประเสริฐ ปี พ.ศ. 2546 - 2549
8. นายสังวรณ์  คำศรี ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ปีงบประมาณ 2552

                   เป็นองค์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานวิชาการ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนา

 พันธกิจ(Mission)

1.       มีการจัดการให้เป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.       ใเป็นกลางวิชาการที่ครอบคลุมทุกด้าน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

3.       จัดให้มีระบบประกันสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  ได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

4.       สนับสนุนให้ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพาหุภาคี  มีส่วนร่วมในการจัดบริการและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม

 

เป้าประสงค์(Goal)

1.       สถานบริการในสังกัดมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.       ประชาชนได้รับบริการทุกด้านแบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3.       ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพและสามารถและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เสมอภาคและเป็นธรรม

4.       ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพหุภาคี มีส่วนร่วมในการจัดบริการและเสริมสร้างสุขภาพ

5.       ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  ที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสุขภาพ

6.  ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยจากการบริโภค

 

ยุทธศาสตร์(Strategy)

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ตาม พรฎ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.       เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการ และวิชาการแก่บุคลากร ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

3.       เสริมสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

4.       สร้างเสริมความร่วมมือของ อปท.พหุภาคี และประชาชนในการสร้างสุขภาพ

5.       พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน

6.  เสริมสร้างกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  


 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com